Đặt phòng
  • Ngày đến
  • Ngày đi
  • Người lớn
  • Trẻ em (<6)
Đặt phòng

Cảng Và Chợ

Thứ Sáu, 31-03-2017 | 1:43PM GMT+7

Sáng sớm và xế chiều là thời điểm náo nhiệt nhất tại cảng Dương Đông, khi tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Ở các con chợ thì sống động với nhiều màu sắc và âm hưởng của những ngư dân buôn bán tại đây.