Đặt phòng
  • Ngày đến
  • Ngày đi
  • Người lớn
  • Trẻ em (<6)
Đặt phòng

Nhà Thùng Nước Mắm

Thứ Sáu, 31-03-2017 | 1:49PM GMT+7

Một cuộc khảo sát đầy hương vị và thú vị về ngành công nghiệp chính của Phú Quốc. Trong suốt lịch sử, người Việt Nam đã tìm cách tự trị văn hóa từ sự chi phối của nước láng giềng – Bắc Trung Quốc . Nuoc Mam ( nước mắm) đã trở thành một biểu tượng quan trọng cho sự độc đáo của quê hương và sự độc lập của đất nước, trong khi phần lớn Trung Quốc xa biển và do đó phụ thuộc vào nước tương để nêm món ăn, Việt Nam thì có nước mắm và dùng nó trong hầu hết các bưã chính.